Diensten

Als u nadenkt over uw toekomst dan is het mogelijk dat daarbij voor u een passende huisvesting een belangrijk startpunt zal zijn. Misschien dat u het liefst zo lang mogelijk thuis zou willen blijven mogelijk, maar misschien spreekt een appartement of een kleine woongemeenschap samen met een aantal vrienden u meer aan.

 

Iedere keuze zal voor u directe en ook indirecte gevolgen hebben. Bij het invullen van al de vragen zijn er vaak ook nog eens meerdere oplossingen.

Voor meer inzicht in uw huidige financiële situatie, uw mogelijkheden om een (andere) woning te kopen en voor uitleg over de actuele (fiscale) wetgeving kan bv een wooncoach u nadere handvaten geven.

 

Indien gewenst kan Alforte u verder helpemn en in contact brengen met de passende personen en/of partijen.

De zorgkamer wordt op verschillende manieren gefinancierd. In veel situaties wordt de inzet van de zorgkamer vergoed door gemeenten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gemeenten zien de zorgkamer als alternatief voor een traditionele verbouwing. Dergelijke grote woningaanpassingen vergoeden de meeste gemeenten alleen in bijzondere situaties.

 

De mantelzorgwoning  wordt meestal door de zorgvrager zelf gekocht.

 

De kosten zijn in de regel vergelijkbaar met een traditionele uitbouw. Het hoge voorzieningenniveau leidt echter tot meer kwaliteit van leven dan in een traditionele aanbouw.

Doordat de mantelzorgwoning en de woning los van elkaar te verkopen zijn, is die totale  'restwaarde' na gebruikt vaak hoger dan bij een traditionele aanbouw. Is de mantelzorgwoning niet meer nodig, komt de tuin weer terug.

 

 

 

Financiering

 

Een oplossing voor een langer en veilig “thuis” wonen